Vinaròs.Online

Molí Noguera

Text i fotos d’Albert Gavaldà. Tots els drets reservats.

Descripció: Consta de tres parts: el molí, l’habitatge i la capella. El molí és la part més antiga, datant de principis del segle XV, sent l’edifici civil més antic de Vinaròs. Encara que el seu estat de conservació no és del tot roÍn, s’han tapiat les portes per a conservar-lo al màxim de cara a una propera rehabilitació.

Més informació del Molí Noguera clicant Aquí.

Arribar: Per la Carretera d’Ulldecona (N 238) una vegada passades les empreses Lamidecor/Lagrama a mà dreta (venint de Vinaròs), ens trobem un descampat on hi ha una Creu de terme (peiró). Allí podem deixar el cotxe i visitar-lo per fora.

Accessibilitat: Encara que és una zona de terra amb algun desnivell, crec que la visita per fora és accessible.

Texto y fotos de Albert Gavaldà.  Todos los derechos reservados.

Descripción: Consta de tres partes: el  molino, vivienda y capilla.  El molino es la parte más antigua datando de principios del S XV, siendo el edificio civil más antiguo de Vinaròs.  Aunque su estado de conservación no es del todo malo se han tapiado las puertas para conservarlo al máximo cara a una próxima rehabilitación.

Más información del Molí Noguera clicando Aquí

Llegar: Por la Carretera de Ulldecona (N 238) una vez pasada las empresas Lamidecor/Lagrama a mano derecha (viniendo de Vinaròs) nos encontramos un descampado donde hay una Cruz de término (peiró).  Ahí podemos dejar el coche y visitarlo por fuera.

Accesibilidad: Aunque es una zona de tierra con algún desnivel creo que es accesible la visita por fuera.