Vinaròs.Online

Trivial de Vinaròs - Test 27

Preguntes realitzades per Albert Gavaldà Ferré.  Tots els drets reservats

En acabar pots repassar els encerts i errors (si n’hi ha)

A quin carrer està aquest antic negoci ?
A quin edifici està aquest rellotge ?
Què va rebre Vinaròs de la reina Isabel II l'any 1862?
Com es diuen les dues platges principals de Vinaròs?
Com es denominen les jornades gastronòmiques centrades en l'arroç?