Vinaròs.Online

Tractaments intensificats contra els mosquits a Vinaròs

L’Ajuntament de Vinaròs i la Diputació de Castelló han intensificat els tractaments contra els mosquits amb l’arribada de les altes temperatures. Aquestes actuacions, coordinades entre ambdues institucions, es duen a terme a través de fumigacions específiques. L’empresa concessionària del control de plagues de l’Ajuntament ha intensificat els tractaments per evitar una proliferació descontrolada, mentre que la Diputació utilitza canons nebulitzadors en entorns naturals per arribar a grans àrees.

El regidor de Medi Ambient, Agustín Molinero, ha explicat que es fa servir un producte larvicida per evitar el desenvolupament dels mosquits. Els tractaments de l’Ajuntament se centren en embornals i zones humides del nucli urbà, mentre que la Diputació actua en l’entorn natural.

A més, Molinero ha destacat la importància de la col·laboració ciutadana per garantir l’eficàcia dels tractaments, recomanant mantenir correctament les basses i piscines, així com canviar regularment l’aigua dels animals i dels testos. També s’han repartit tríptics als col·legis amb consells preventius per promoure accions entre les famílies.

Per a més informació i recomanacions, es pot consultar el següent enllaç: Campanya prevenció mosquits.