Vinaròs.Online

Reunió entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns de La Closa per a la millora d’infraestructures

La Regidoria de Costa Nord, Costa Sud i Ermita, dirigida per Agustín Molinero, ha mantingut una reunió amb Jaime González, president de l’Associació de veïns La Closa. L’objectiu principal ha estat abordar les necessitats de la comunitat, dins el marc de l’acció del nou equip de govern per atendre les àrees perifèriques de la població.

Les principals demandes presentades van ser la millora de l’asfalt dels carrers, així com la millora de l’enllumenat i la modernització del sistema de canalització i sanejament d’aigües. Aquestes mesures pretenen assegurar unes infraestructures de qualitat i augmentar la seguretat per als usuaris de les vies i els residents de les zones mencionades.

Durant la reunió, es va subratllar la importància d’atendre aquestes necessitats com a part de les prioritats de la Regidoria, incluint la proposta d’establir un servei de transport públic i de correus per a la zona. El govern local ha expressat el seu compromís per estudiar i atendre aquestes demandes al llarg de la legislatura, amb l’objectiu de millorar les prestacions oferides als veïns.

A més, s’ha indicat que es mantindran converses periòdiques amb la comunitat i es preveuen futures reunions en altres zones com Costa Nord i Costa Sud per seguir recollint les necessitats dels veïns.