Vinaròs.Online

Projecte d’educació ambiental a Cervera del Maestre on han participat prop de 400 alumnes de Vinaròs

Prop de 400 alumnes de 4t de Primària de Vinaròs van participar en un projecte d’educació ambiental desenvolupat per l’Ajuntament i Bionord, dins del conveni de col·laboració amb el Consorci de Residus C1. Durant el mes d’abril, aquests alumnes van assistir als mòduls educatius impartits a l’aula ambiental del complex de valorització de residus de Cervera del Maestre.

Els alumnes, provinents de col·legis com Manel Foguet, Misericòrdia, Sant Sebastià, Jaume I, Assumpció, Consolació, Divina Providència i Baix Maestrat, van rebre formació teòrica, pràctica i interactiva sobre educació ambiental. Els mòduls, impartits per personal especialitzat, incloïen classes magistrals, debats, proves teòriques i pràctiques, visites tècniques guiades i sessions de conclusions.

L’objectiu és potenciar la conscienciació ambiental i complir amb els objectius de la Unió Europea per al 2035: reciclar almenys el 55% dels residus i no dipositar més del 10% en abocadors.