Vinaròs.Online

L’Ajuntament engega una campanya intensiva de desinsectació al clavegueram

L’Ajuntament, amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient, dirigida per Agustín Molinero, ha llançat una nova campanya de desinsectació del clavegueram per a combatre la proliferació de les paneroles, especialment amb l’increment de les temperatures. La concessionària Lokímica és l’encarregada d’implementar un avançat tractament biocida que promet ser significativament més efectiu, gràcies a la seva persistència de sis mesos, superant àmpliament l’efectivitat dels tractaments anteriors que només duraven una setmana.

Aquesta estratègia renovada, específica per a les paneroles, no només apunta a reduir la seva presència sinó també a evitar que aquestes insectes fugen del clavegueram com a reacció al tractament, una situació que anteriorment augmentava el malestar ciutadà per la visibilitat augmentada d’aquestes plagues. Molinero ha remarcat l’especial atenció que s’està donant a àrees crítiques de la ciutat, incloent el front marítim de Vinaròs, des de la plaça de bous fins al riu Cervol, així com els carrers centrals i urbanitzacions.

Per a assegurar l’èxit de la campanya, Lokímica ha realitzat un estudi detallat per identificar els punts que requereixen una major intervenció i ha establert un pla per a la avaluació periòdica dels resultats dels tractaments, garantint així la seva efectivitat a llarg termini.